Logo til Guldkolla
Guldkolla

Guldkolla er en gruppe bønder, hovedsakelig i Østfold og Akershus, som jobber med bevaring av Østlandsk Rødkolle og kjøttsalg fra denne rasen. Produksjonen er grasbasert, med utegang året rundt og uten bruk av kraftfor. Østlandsk Rødkolle kan spores tilbake til 1700-tallet, og var den dominerende melkerasen på Østlandet fram til 60-tallet men i 1982 var det bare 10 mordyr av rasen igjen i Norge. I dag finnes det drøyt 250 mordyr i Norge og rasen er fortsatt kritisk truet. Rødkolla er opprinnelig en melkeku og kalvene som går sammen med mora i 6-8 måneder får derfor veldig mye melk, i tillegg fores dyra på egenprodusert gras og beite. Det er godt dokumentert at kjøtt fra dyr som kun har spist gras/grovfor får høyere innhold av omega3 enn kjøtt produsert med bruk av kraftfor, og det er derfor et svært sunt kjøtt. Dyra er ikke avlet for rask vekst, og kjøttet blir derfor mer finfibret og marmorert og er svært mørt med høy smakelighet.
Kontakt oss
Kontaktperson
Gunhild Dangstorp
Mobil
41640885
Godkjenninger
Debio Økologisk
Produktinfo
Kjøtt av grasfora Østlandsk Rødkolle