Kontaktpersoner Bondens marked

Ansatte Bondens marked Norge

Randi Ledaal Gjertsen Daglig leder Mobil: 91 19 36 02 E-post: randi@bondensmarked.no

Ansatte Bondens marked lokalt

De lokale Bondens marked rundt omkring i landet drives som samvirkeforetak (SA), og er eid av produsentene. De er økonomisk uavhengige av Bondens marked Norge, men har alle en skriftlig samarbeidsavtale med sentralleddet. Hvert lokalt marked har en markedsleder som fungerer som koordinator og kontaktperson.

Bondens marked Oslo Markedsleder: Line Uldal, 980 16 489, oslo@bondensmarked.no Styreleder: Anne Karin Bøhn (Eventyrsmak), 970 89 581, post@bakke-gard.no

Bondens marked Innlandet (tidligere Hedmark og Lillehammer) Markedsleder: Anita Lomnes (Sirupstynnkakebakeriet), 948 85 444/962 26 633, innlandet@bondensmarked.no Styreleder: Ole Martin Kildahl (Bakken Øvre Gårdsmat), 905 12 670, olemki@online.no

Bondens marked Drammen Markedsleder: Anne Karin Bøhn (Eventyrsmak), 970 89 581, post@bakke-gard.no Styreleder: Jan-Thore Riseng (Risengs Birøkt), 95931593, jan-thore@honningbier.no

Bondens marked Telemark Markedsleder: Hege Lier, 992 41 416, telemark@bondensmarked.no Styreleder: Gunn Marit Krogsrud (Klingeling), 922 58 615, klingeling@sf-nett.no

Bondens marked Vestfold Markedsleder: Geir Haaseth (Kjevla Tjøme), 90022330, vestfold@bondensmarked.no Styreleder: Nina Eide (Godt og Hjemmelaget), 47673785, ninamereteeide@gmail.com

Bondens marked Agder Markedsleder: Hege Lier, 992 41 416, agder@bondensmarked.no Styreleder: Gudmund Guttormsen (Skogly gård), 91662543, ggutt@online.no

Bondens marked Rogaland Kontakt: rogaland@bondensmarked.no Styreleder: Hallvard Veen (Veen gardsmat), 99237481, hallvard@veengard.no

Bondens marked Bergen Markedsleder: Matthijs van Meurs, 922 42 209, bergen@bondensmarked.no Styreleder: Sigrun Løkken (Nøring), post@noringhardanger.no

Bondens marked Sogn og Fjordane Markedsleder: Gro Sveen (Svanøy Røykeri as)), 404 08 141, forde@bondensmarked.no Styreleder: Aud Slettehaug (Håjen Lefsebakeri), 473 75 739, Aud.Slettehaug@sfj.no

Bondens marked Sunnmøre / Møre og Romsdal Markedsleder: sunnmore@bondensmarked.no Styreleder: Siri Kathrin Øcalan (Nilsgardstunet),40489870, post@nilsgardstunet.no

Bondens marked Trøndelag Markedsleder: Astrid Bye, 480 50 425, trondelag@bondensmarked.no Styreleder: Stian Røsand, 917 33 244, stian@smia

Bondens marked Nordland Beate Benjaminsen Orø, 950 28 530, beateben@online.no

Bondens marked Midtre Hålogland Markedsleder: Renate Skredlund, 911 26 365, mh@@bondensmarked.no Styreleder: Arild Kristiansen, 909 46 066, arild-kk@@online.no

Bondens marked Troms Markedsleder: Rune Jensen, 90098971, troms@bondensmarked.no Styreleder: Frank Valø, 480 56 134, frankhalvar@gmail.com

Styret i Bondens marked Norge

Stiftelsen Bondens marked Norge har et styre bestående av representanter fra de organisasjonen som har vært med og stiftet Bondens marked Norge, samt en fritt valgt leder og en fritt valgt representant for produsentene.

Jon Tomassen (leder) Tlf: 905 24 390 E-post: post@jontomassen.no

Kari Redse Håskjold Tlf: 906 79 718 E-post: kari-rh@online.no Organisasjon: Norges Bondelag

Aslaug Rustad Tlf: 926 90 237 E-post: aslaug.rustad@oimat.no Organisasjon: Norsk Landbrukssamvirke

Tove Åland Tlf: 476 01 797 E-post: tove@aalan.no Organisasjon: Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Anne Katrine Jensen Tlf: 901 56 039 E-post: anne.katrine@hansgarden.no Organisasjon: Økologisk Norge

Odd Ohnstad Tlf: 915 39 026 E-post: odd@haugengardsmat.no Organisasjon: HANEN

Paul Nygård Tlf: 414 57 998 E-post: kandalkjott@enivest.net Organisasjon: Bondens marked Norge

Daglig leder er sekretær for styret.