Kontaktpersoner Bondens marked

Ansatte Bondens marked Norge

Randi Ledaal Gjertsen
Daglig leder
Mobil: 91 19 36 02
E-post: randi@bondensmarked.no

Maya Riise
Prosjektmedarbeider deltid
Mobil: 950 86 494
E-post: maya@bondensmarked.no

Ansatte Bondens marked lokalt

De lokale Bondens marked rundt omkring i landet drives som samvirkeforetak (SA), og er eid av produsentene. De er økonomisk uavhengige av Bondens marked Norge, men har alle en skriftlig samarbeidsavtale med sentralleddet. Hvert lokalt marked har en markedsleder som fungerer som koordinator og kontaktperson.

Bondens marked Oslo
Markedsleder: Line Uldal, 980 16 489,
oslo@bondensmarked.no
Styreleder: Anne Karin Bøhn (Eventyrsmak), 970 89 581, post@bakke-gard.no

Bondens marked Innlandet (tidligere Hedmark og Lillehammer)
Markedsleder: Anita Lomnes (Sirupstynnkakebakeriet), 996226633, hedmarkoppland@bondensmarked.no
Styreleder: Ole Martin Kildahl (Bakken Øvre Gårdsmat), 905 12 670, olemki@online.no

Bondens marked Drammen
Markedsleder: Anne Karin Bøhn (Eventyrsmak), 970 89 581, post@bakke-gard.no
Styreleder: Jan-Thore Riseng (Risengs Birøkt), 95931593, jan-thore@honningbier.no

Bondens marked Telemark
Markedsleder: Hege Lier, 992 41 416, telemark@bondensmarked.no
Styreleder: Gunn Marit Krogsrud (Klingeling), 922 58 615, klingeling@sf-nett.no

Bondens marked Vestfold
Markedsleder: Ingrid Mjelde Gran (Gran Søndre), 480 29 710, vestfold@bondensmarked.no
Styreleder: Karin Østensen, 400 51 666 ostensenkarin@gmail.com

Bondens marked Agder
Markedsleder: Hege Lier, 992 41 416, agder@bondensmarked.no
Styreleder: Gudmund Guttormsen (Skogly gård), 91662543, ggutt@online.no

Bondens marked Rogaland
Kontakt: rogaland@bondensmarked.no
Styreleder: Hallvard Veen (Veen gardsmat), 99237481, hallvard@veengard.no

Bondens marked Bergen
Markedsleder: Matthijs van Meurs, 922 42 209, bergen@bondensmarked.no
Styreleder: Sigrun Løkken (Nøring), post@noringhardanger.no

Bondens marked Sogn og Fjordane
Markedsleder: Gro Sveen (Svanøy Røykeri as)), 404 08 141, forde@bondensmarked.no
Styreleder: Aud Slettehaug (Håjen Lefsebakeri), 473 75 739, Aud.Slettehaug@sfj.no

Bondens marked Sunnmøre / Møre og Romsdal
Markedsleder: Ottar Andre B. Anderson (Gode Greier), 408 85 044, sunnmore@bondensmarked.no
Styreleder: Siri Kathrin Øcalan (Nilsgardstunet),40489870, post@nilsgardstunet.no

Bondens marked Trøndelag
Markedsleder: Marit Nestande, 992 12 766, trondelag@bondensmarked.no
Styreleder: Knut Garshol (Knut Garshol klippfisk), 952 02 630, ordre@klippfiskavskrei.no

Bondens marked Nordland
Else Seivåg (Syltebua), 917 02 940, els-seiv@online.no
Beate Benjaminsen Orø, 950 28 530, beateben@online.no

Bondens marked Troms
Markedsleder: Rune Jensen, 90098971, troms@bondensmarked.no
Styreleder: Frank Valø, 480 56 134, frankhalvar@gmail.com

Styret i Bondens marked Norge

Stiftelsen Bondens marked Norge har et styre bestående av representanter fra de organisasjonen som har vært med og stiftet Bondens marked Norge, samt en fritt valgt leder og en fritt valgt representant for produsentene.

Jon Tomassen (leder)
Tlf: 905 24 390
E-post: jon.tomassen@nortura.no

Kari Redse Håskjold
Tlf: 906 79 718
E-post: jon.tomassen@nortura.no
Organisasjon: Norges Bondelag

Aslaug Rustad
Tlf: 926 90 237
E-post: aslaug.rustad@oimat.no
Organisasjon: Norsk Landbrukssamvirke

Tove Åland
Tlf: 476 01 797
E-post: tove@aalan.no
Organisasjon: Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Anne Katrine Jensen
Tlf: 901 56 039
E-post: anne.katrine@hansgarden.no
Organisasjon: Økologisk Norge

Odd Ohnstad
Tlf: 915 39 026
E-post: odd@haugengardsmat.no
Organisasjon: HANEN

Paul Nygård
Tlf: 414 57 998
E-post: kandalkjott@enivest.net
Organisasjon: Bondens marked Norge

Daglig leder er sekretær for styret.