Kontaktpersoner Bondens marked

Ansatte Bondens marked Norge

Randi Ledaal Gjertsen Daglig leder Mobil: 91 19 36 02 E-post: randi@bondensmarked.no

Ansatte Bondens marked lokalt

De lokale Bondens marked rundt omkring i landet drives som samvirkeforetak (SA), og er eid av produsentene. De er økonomisk uavhengige av Bondens marked Norge, men har alle en skriftlig samarbeidsavtale med sentralleddet. Hvert lokalt marked har en markedsleder som fungerer som koordinator og kontaktperson.

Bondens marked Oslo Markedsleder: Line Uldal, 980 16 489, oslo@bondensmarked.no Styreleder: Kristine Grønner Ohnstad (Haugen Gardsmat), 918 03 942, kristine@haugengardsmat.no

Bondens marked Innlandet (tidligere Hedmark og Lillehammer) Styreleder: Ole Martin Kildahl (Bakken Øvre Gårdsmat), 905 12 670, olemki@online.no

Bondens marked Drammen Markedsleder: Anne Karin Bøhn (Eventyrsmak), 970 89 581, post@bakke-gard.no Styreleder: Elin Saatvedt (Elins Drøm), 970 35 332, elin@elinsdrom.no

Bondens marked Telemark Markedsleder: Gunn Marit Krogsrud (Klingeling), 922 58 615, telemark@bondensmarked.no Styreleder: Gunn Marit Krogsrud (Klingeling), 922 58 615, klingeling@sf-nett.no

Bondens marked Vestfold Markedsleder: Camilla Pedersen (Godt og Hjemmelaget), 458 01 506, vestfold@bondensmarked.no Styreleder: Nina Eide (Godt og Hjemmelaget), 47673785, ninamereteeide@gmail.com

Bondens marked Agder Markedsleder: Judith Melbye, 41284626, agder@bondensmarked.no Styreleder: Thor Ove Aas (Kvelland lefsevbakeri), 976 60112, thorove@kvellandlefsebakeri.no

Bondens marked Rogaland Kontakt: rogaland@bondensmarked.no Styreleder: Hallvard Veen (Veen gardsmat), 99237481, hallvard@veengard.no

Bondens marked Bergen Markedsleder: Matthijs van Meurs, 922 42 209, bergen@bondensmarked.no Styreleder: Sigrun Løkken (Nøring), post@noringhardanger.no

Bondens marked Sogn og Fjordane Markedsleder: forde@bondensmarked.no Styreleder: Aud Slettehaug (Håjen Lefsebakeri), 473 75 739, Aud.Slettehaug@sfj.no

Bondens marked Sunnmøre / Møre og Romsdal Markedsleder: sunnmore@bondensmarked.no Styreleder: Siri Kathrin Øcalan (Nilsgardstunet),40489870, post@nilsgardstunet.no

Bondens marked Trøndelag Markedsleder: Astrid Bye, 480 50 425, trondelag@bondensmarked.no Styreleder: Inger Hanne Myran, 991 51 318, mmcateringoppdal@gmail.com

Bondens marked Nordland Aimee C. Larsen, 480 28 344, lofoten@bondensmarked.no

Bondens marked Midtre Hålogland Markedsleder: Jorid Pedersen, 974 04 021, jorids.lefsebakeri@gmail.com

Bondens marked Troms Markedsleder: Rune Jensen, 90098971, troms@bondensmarked.no Styreleder: Anita Karlsen, 415 52 698, anita.karlsen@gratangen.kommune.no

Styret i Bondens marked Norge

Stiftelsen Bondens marked Norge har et styre bestående av representanter fra de organisasjonen som har vært med og stiftet Bondens marked Norge, samt en fritt valgt leder og en fritt valgt representant for produsentene.

Jon Tomassen (leder) Tlf: 905 24 390 E-post: post@jontomassen.no

Kari Redse Håskjold Tlf: 906 79 718 E-post: kari-rh@online.no Organisasjon: Norges Bondelag

Aslaug Rustad Tlf: 926 90 237 E-post: aslaug.rustad@oimat.no Organisasjon: Norsk Landbrukssamvirke

Tove Åland Tlf: 476 01 797 E-post: tove@aalan.no Organisasjon: Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Anne Katrine Jensen Tlf: 901 56 039 E-post: anne.katrine@hansgarden.no Organisasjon: Økologisk Norge

Odd Ohnstad Tlf: 915 39 026 E-post: odd@haugengardsmat.no Organisasjon: HANEN

Anita Karlsen Tlf: 415 52 698 E-post: anita.karlsen@gratangen.kommune.no Organisasjon: Bondens marked Norge

Daglig leder er sekretær for styret.