Helnora Honning

Helnora Honning er en småskala honningprodusent på Konnerud i Drammen kommune. Kristian er birøkteren. Yoko hjelper til når det er på det mest hektiske. Birøkten drives på en naturlig og tradisjonell måte. Fokus er på bienes velvære, natur og miljø. Bruk av medikamenter i norsk honning er fraværende, og vi produsere noe av det reneste produktet som finnes i dagens landbruk. Biene finner hovedsaklig nektar i de ville vekstene som selje, lønn, blåbær, tyttebær, bringebær, løvetann, lind, kløver og røsslyng. Honningen vår varmes aldri opp hos oss. Om sommeren står bikubene utplassert i områdende Skoger, Konnerud, Mjøndalen, Hokksund og Skotselv. I august flyttes en del bikuber til Telemark for å hente lynghonning, andre bikuber samles i Skoger og Konnerud for vinteren.