Logo til Sjødalstrand Gård
Sjødalstrand Gård

Liten gård i Oppegård Kommune som dyrker plommer i en lun Vik ved Bunnefjorden. De videreforedler så mye de kan, mens resten går som ferske varer ut til kundene.