Ommang Søndre

Ommang Søndre er en biologisk-dynamisk gård som ligger i Løten på Hedmarken i et stort og åpent landskap. Gården har eng- og kornproduksjon, noe grønnsaker, potet. Husdyrholdet er kuer, geiter, høner og noen ender. Dyra beiter på eng, i hamning og på setervoller 700 m.o.h. oppe i Løten allmenning. Drevet gårdsareal er i alt ca. 450 da. All geitemelk og en del av kumelken foredles til kvit og brun ost. Ostene ystes tidlig om morgenen i det gamle bryggerhuset på tunet tre dager i uken. Melken pasteuriseres ikke før ysting. Koking av brunost skjer med vedfyring. Dette gir ost med mye smak. En del av korndyrkingen er korn til matmel. Slakt og foredling av kjøtt foregår ved Brovoll i Stange. Vi selger kjekjøtt, kalvekjøtt og spekemat av geit. I tillegg selges kje- og geitskinn.
Kontakt oss
Adresse
Ommang Søndre
2345 Ådalsbruk
Kontaktperson
Bente Punther og Gertjan de Snaijer
Mobil
97303109
Godkjenninger
Debio ØkologiskDemeter
Produktinfo
Produktene er økologisk/biologisk dynamisk: kvit og brunost av ku og geitmelk, egg, kjekjøtt, kalv/storfekjøtt, spekemat av geit, geit og kjeskinn, kjøtt av utegris, grønnsaker og potet, mel og helkorn.
Fotograf: Mats Olsen