Logo til Leiren Laks AS
Leiren Laks AS

Leiren laks er ei verksemd som foredlar laks, ørret og regnbogeørret slik tidlegare generasjonar alltid har gjort det på garden. Røykjing av fisk var ein naturleg del av livet og matauken på garden og den vart sjølvsagt servert i festlege lag. Den gamle røkjetradsjonen lever vidare den dag i dag. Det kjenner du på smaken. Me held til i den vetle Vestlandsbygda Stamnes, innerst i Osterfjorden.
Fotograf: Randi Ledaal Gjertsen
Fotograf: Randi Ledaal Gjertsen
Fotograf: Randi Ledaal Gjertsen