Logo til Kystvilt as
Kystvilt as

Garden med produksjonsbedrifta ligg på Furset i Ytre Fjaler. Heile distriktet rundt oss er uvanleg rikt på hjort, som er grunnpilar i mitt konsept. Garden ligg på sørsida av Vilnesfjorden som var ein attraktiv fjord under krigshandlingane under siste verskrig. Fleire synlege merke etter denne tida finnes her. Distriktet har rike funn av gravhaugar frå vikigetida og i Korssund har vi ein steinkross frå Olav Trygvasson si tid.
Kontakt oss
Adresse

6964 Korssund
Kontaktperson
Bjarte Midtbø
Mobil
97718528
Produktinfo
Kjøt av vilt og hjort. Foredla og ferskt kjøt.