Logo til Heimtun
Heimtun

Bratte lier og vått vestlandsklima har ikkje stogga ein Sunnfjording før. Med gamle rasar av Vestlandsk fjordfe og Gamalnorsk spelsau, nyttar vi utmarksressursane til å produsere kortreist, godt kvalitetskjøt med god samvit. Dei gamle rasane er tilpassa klimaet på Vestlandet. Små dyr som tek seg lettare fram i terrenget og som etterlet seg mindre skade på jorda enn dei moderande tunge rasane gjer i vått vestlandsvær. Alle husdyr og planteprodukt er godkjent som økologisk av Debio. Hjortekjøtet er frå den lokale hjortestammen og so regel jakta av bonden sjølv eller andre i same jaktlag. Dessuten er me opptekne av å nytte dyrka og viltveksande nyttevekstar og sopp. Heimtuna eller «Hemmtuna» ligg på Årberg i Sunnfjord i tidlegare Gaular kommune. Køyrer du E39 nordover etter å ha kryssa Sognefjorden finn du oss ca ei mil nord om Vadheim, like før du bikkar toppen av vegen før det hallar ned att mot Sande.