Logo til Garden på Dalland
Garden på Dalland

Garden på Dalland er ein vestlandsgard på vakre Tysnes. Me sel kvalitetskjøt av vestlandsk fjordfe - kortreist og grasfôra