Brubekken Gårdsmeieri

Brukken Gardsmeieri ligger ved Sunndalsfjorden. Gården er et typisk småbruk mellom fjord og fjell, hvor utnytting av lokale fornybare ressurser har gitt levegrunnlag i mange hundre år. De har 8 melkekyr av rasene Sia Trønderfe og Vestlands fjordfe, samt 25 geiter. Om sommeren er alle på setra, hvor det produseres smør og rømme, kvitost og brunost, pultost og gammelost etter gamle tradisjoner.