Logo til Vikja
Vikja

Når du kjem inn Sognefjorden mot Vik, ser du bygda og dalane opna seg med frodig kulturlandskap. Då skjønar du at her er det godt å vera. Fjella som omkransar den vakre bygda, gjev næring til grøderike gardar og sommarbeite av høg kvalitet til både små og store. Fem gardar i Vik har gått saman og etablert eige slakteri og foredlingsverksemd. Slik slepp dyra lang transport. Det gjev trivsel og lite stress for dyra og sikrar god kvalitet til deg som forbrukar
Godkjenninger
Debio Økologisk
Produktinfo
Kjøtt av sau og vilt