Logo til Vats Gardsmat
Vats Gardsmat

Alle dyr som vert nytta kjem frå gardane i Vats og dei har beita utandørs i Bergsjøområdet heile sumaren. Dette er "slow food" og her er det brukt god tid til foredling gjennom mørning, speking også bortetter. Vats Gardsmat leverer mellom anna pinnekjøt til jul og spekemat når gauken galer. Det blir og levert ei rekke andre spesialprodukt.