Logo til Sveen Vestre
Sveen Vestre

På gården Sveen Vestre i Brenneriroa i Løten produserer vi honning av utsøkt kvalitet. Produksjonen er tuftet på gammelt håndverk, med det er ikke noe gammelmodig over våre produkter eller arbeidsmetoder. Erik er sertifisert birøkter. Vi har som første småskala lokalmatprodusent i Norge fått godkjenning til å bruke kvalitetsmerket Nyt Norge. Vi har også korn- og kyllingproduksjon, samt skog, på den familiedrevne gården.