Skjåkmat

Produkta våre vert selde under varemerket «Mat frå Skjåk» Alt er laga etter dei gamle oppskriftene, tilpassa nye og meir moderne produksjonsmetoder, samtidig som vi tek vare på det handtverksmessige. Vi prøvar å utvikle nye og spanande produkt med inspirasjon frå mange forskjellege matkulturar. Men vi har heile tida det for auga at vi skal lage alle våre produkt på ein rein og naturleg måte og bruke dei beste råvarene som til ein kvar tid er tilgjengelige og på ein slik måte at vi tek vare på og vidareutviklar dei rike mattradisjonane i Skjåk