Logo til Randum AS
Randum AS

Randum AS er nystarta firma for foredling og salg av produkt frå eigen hage og nærområde. Vi dyrkar frukt og bær i enkeltmannsforetak og vidare foredlar produkta for salg i ASet. Bier er ein naturleg del av frukt og bær produksjoenen slik at honning er eit resultat av behovet for pollinering i øvrig produksjon