Logo til Norsk Urkorn AS
Norsk Urkorn AS

Norsk Urkorn AS eies og drives av Petter Simonsen, og ekteparet Eirin og Kolbjørn Fagerås. Vi mener at fruktbar jord er den viktigste ressursen vi besitter, og grunnlaget for kornproduksjon av topp kvalitet. Vi er opptatt av å dyrke jorden på naturens premisser; i stedet for kunstgjødsel bruker vi husdyrgjødsel og plantemateriale, og i stedet for å sprøyte mot ugress og insekter, jobber vi hele tiden forebyggende. Økologisk kornproduksjon av topp kvalitet krever kunnskap, fokus og hardt arbeid. Det finnes ingen snarveier. Bakgrunnen for etableringen av Norsk Urkorn var at vi ønsker å stå for foredling og salg av kornproduktene selv, i stedet for å bare selge råvaren videre til de store grossistene. Vi har derfor utviklet vår egen merkevare, og tar oss selv av markedsføring og salg. Vi prøvebaker og legger ut oppskrifter her på hjemmesiden. Far og sønn Johansen på Hurum Mølle tar seg av maling og pakking ved sin økologiske steinkvernsmølle. Råvarene, dvs. kornet, produseres av oss selv på våre egne gårder; Østre Pavestad Gård i Søndre Høland og Østre Øiestad Gård i Trøgstad.
Kontakt oss
Adresse
Øiestadveien 249
1860 Trøgstad
Kontaktperson
Eirin Fagerås
Mobil
934 87 836
Godkjenninger
Debio Økologisk
Produktinfo
Økologisk korn og steinmalt mel av gamle kornsorter; per i dag dala landhvete, emmer og spelt og nakenbygg.
Fotograf: Randi Ledaal Gjertsen