Mor Sigfrids Bakst

Kvart år før jul baka Bjørg og mora Sigfrid løfser til eige bruk. . Etter kvart byrja Bjørg å ta med nokre pakkar med løfser for salg, dette blei straks populært og etterspørselen auka over åra. I dag produserer de fleire typar smurte og usmurte løfse, natronkaker, horn, julekaker og gombe. I sortementet er det også glutenfrie løfse, natronkaker og småkaker.