Modal Bigård

Modal Bigård eies og drives av Signe J.D.Stangborli og hennes datter Sine Stangborli. Bigården ble startet våren 2020 og bestod da av tre bisamfunn med brunbier. Sommeren 2021 ble fire nye bisamfunn kjøpt inn og bigården består nå av syv bikuber. 2021 er første året med utbytte av honning fra kubene. Kubene drives i område uten bruk av sprøytemidler og andre kjemiske plantevernmidler.