Løiten Hjorteoppdrett

Det var etter flere jaktturer på Fiskå i Vanylven Kommune,at tanken på og få disse fine dyra til Løten begynte å ta form. I 2004 ble tanken til handling og hjorteoppdretten startet opp, med en besetning som nå på det meste teller ca 220 dyr. På gården er det bygget eget slakteri som ble godkjent av Mattilsynet februar 2017, så nå både slaktes og foredles dyrene på gården!