Logo til Jua Gard
Jua Gard

Jua Gard er ein vestlandsgard med mjølkegeit og sauer. Garden ligg i Hjelledalen i fagre Stryn, omkransa av høge fjell og frodige beitedalar. På garden har det vore mjølkegeiter og sauer i generasjonar, og i sommarhalvåret beitar dei i kulturlandskapet i Hjelledalen og innover i Jostedalsbreen Nasjonalpark i Sunndalen.
Kontakt oss
Adresse
Strynevegen 2833
6798 Hjelledalen
Kontaktperson
Eli Folven
Mobil
90178282
Produktinfo
Kjøt av kje, geit, lam og sau, spekepølser, spekelår, dampepølse og skinn av dyra på garden.