Jorids Lefsebakeri AS

Jorid overtok lefsebakeriet etter sin mor Elbjørg, som selvkomponerte oppskriften på tynnlefsene. Jorid har selv utviklet de andre lefsene hun selger, til sammen 14 ulie typer. Potetene til potetlefsene dyrker hun selv. Råmelk til gnikkalefsene kommer fra en lokal bonde. Eggene er også lokale.