Logo til Hvasser Markedshage
Hvasser Markedshage

Hvasser Markedshage er en nystartet småskala grønnsaksprodusent som dyrker etter økologiske og regenerative prinsipper. I tillegg videreforedler vi egenproduserte grønnsaker, primært til tomatsaus. Vi har også produksjon av ulike saft, syltetøy og most. Råvarene til dette kommer fra lokal sanking, i tillegg til at vi høster frukt og bær lokalt for folk som ikke har mulighet til dette selv, men som i likhet med oss ønsker at disse fantastiske råvarene kommer til nytte.
Kontakt oss
Adresse
Huiveien 13
Duken 3133
Kontaktperson
Kaja Asmyhr
Mobil
92481955
Produktinfo
Grønnsaker