Logo til Haust Hardanger
Haust Hardanger

Garden vår er ein typisk vestlandsgard. Teigane er små og terrenget ulendt. I tidlegare tider var det i tillegg til fruktdyrking sau, kyr, hest, pus og høner som tippa på tunet. I den grad det er mogeleg har me effektivisert drifta. No driv me berre med fruktdyrking og vidareforedling av denne. Volumet er ikkje så stort hos oss, men produkta er spesielle. Me har eige produksjonslokale på garden der me først og fremst tørkar frukt og bær utan tilsetjingar. Elles har me bakverk med frisk og tørka frukt i produkta. Litt godt på glas har me også. Livsfilosofien er at det er berre fantasien som set grenser..
Kontakt oss
Adresse
Krokatveitvegen 41
5614 Ålvik
Kontaktperson
Turid Alice Skjervheim
Mobil
47032885
Produktinfo
Frisk og tørka frukt. Eple- pg plommesyltetøy. Div. chutney. Bakevarer med frukt. Tilslørte bondepiker, Fruktte.
Fotograf: Tore Berntsen
Fotograf: Tore Berntsen
Fruktkake og plommekjeks
Fruktkake og plommekjeks
Fotograf: Randi Ledaal Gjertsen