Logo til Fjord gardsmat
Fjord gardsmat

Fjord Gardsmat sin forretningsidè er å lage naturleg mat for betre helse og livskvalitet. Vårt hovudfokus er å lage matprodukt som er allergivenlege, glutenfri og moderat salta. Vi nyttar i størst mogeleg grad naturlege og økologiske råvarer som er lokale.