Logo til Fjord gardsmat
Fjord gardsmat

Fjord Gardsmat lagar i hovudsak spikjemat- og ferskprodukt av geitekjøt, kje, gris og hjort. Spikjelår, skinke, nakke, fileter, pylser, ribber, sylteflesk, røykt spikjelaks, og ulike andre varer. Dette er mathandverk som krev tid. Vi lagar gardsmat som er ein del av vår kulturarv i eit moderne perspektiv.