Logo til Buan Gård
Buan Gård

Buan Gård driver med sau, men har også hester, geiter, griser, høner, kaniner, katter, hunder og påfugl og papegøye. Gledene ved natur, gårdsstell og dyr deler vi med Buan Gård Omsorgs- og Utviklingssenter som tilbyr tiltak for barn, ungdom og familier som vil finne sin egen vei via barnevernets hjelpetiltak. Noen kommer også for arbeidstrening gjennom NAV. Her er det etablert et positivt terapeutisk miljø der man finner både sosialt fellesskap, utfordringer, gleder og mestringsopplevelser. Vi vil skjøtte truede naturtyper og ivareta livsgrunnlag for truede arter sammen med barn, ungdom og familier. God mat er grunnleggende for virksomheten!
Kontakt oss
Adresse
Kvålsjårvegen 209
Fannrem 7320
Kontaktperson
Trude Buan
Telefon
41203880
Mobil
41235831
Produktinfo
Kjøtt