Bjørnebruket på Rykkje

Me tilbyr økologisk lammekjøt frå egen produksjon. Kjøttet blir slakta, foredla og pakka i godkjent foredlingslokale. Økologiske egg frå eigne frittgåande og fritt beitande høner.
Kontakt oss
Mobil
980 26 877
Godkjenninger
Debio Økologisk
Produktinfo
Kjøttvarer av lam og egg