Bjørkeli Gård

Småskala honningprodusent. Jeg er birøkteren, og røkter biene, høster honningen og foredler den selv i eget slyngerom hvor den blir slynget, rørt og tappet på glass. Leverer deler av honningen til Honningsentralen. Resten via eget salg. Vi har fokus på bevaring av den norske bruke bia som er utrydningstruet.