www.markedshage.no

Småskala grønnsaksdyrking har fått "ny giv" på mange småbruk de siste årene, gjennom prinsippene for markedshage-drift.

30. april 2021

www.markedshage.no

Tre fylker og lokale rådgivere har testet ut kurs- og entreprenørskapsprogrammer for å starte en markedshage, og nå blir det etablert en nettside for å dele erfaringene fra prosjektene. Dersom du vil bidra med informasjon eller har innspill til hvordan nettsiden kan bli bedre, ta gjerne kontakt – den er stadig under utvikling. Videresend gjerne til en kollega også!

Dele erfaringer fra oppstart

Statsforvalteren i fylkene som samarbeider om prosjektet Markedshager Norge, er Vestland, Trøndelag og Oslo og Viken. Fra 2020-2022 tester de ut oppstartsprogrammer for markedshager, etter modell fra et svensk prosjekt som heter Stadsbruk. Det har vært viktig å samarbeide med Stadsbruk for å lære om entreprenørskapsarbeidet de har gjort og erfaringene fra å lage sterke nettverk. Les mer om dette på nettsiden www.markedshage.no

Vil utvide med flere fylker

I tillegg samarbeider prosjektet tett med Norsk Landbruksrådgiving i hvert fylke og ikke minst med lokalmatnettverkene regionalt, for å lage en lokalt tilpasset modell for oppstart og nettverk for markedshager. Fylkene har også hatt tett kontakt med organisasjonene som driver Bondens marked, andelslandbruks-prosjektet og koordinerer REKO-ringene i Norge. Innovasjon Norge har også vært en viktig samarbeidspartner, da de fra 2020 forvalter tilskudd til småskala grønnsaksproduksjon. Målet er å inkludere flere fylker og samarbeidspartnere fra 2022, dersom prosjektet fortsetter, så ta gjerne kontakt for mer informasjon og samarbeid.

Test-areal og råd til kommunene

Bergen og Oslo kommune har også egne prosjektledere som arbeider med å få etablert et tilrettelagt test-areal for gartnere som ikke har gård, men ønsker å starte en kommersiell produksjon av grønnsaker for salg på lokalmatmarkedet. Erfaringene fra disse prosjektene vil også formidles gjennom www.markedshage.no og på sikt være til nytte for flere kommuner eller private gårder, som kan tilrettelegge for at "jordløse" får leie dyrkingsareal med trygge avtaler.