Smak av Ås

–Ås er et landbrukssenter. Vi gleder oss til å se hvilket potensial Bondens marked har her, sier epleprodusent og rutinert Bondes marked deltaker, Hans Olav Bjerketvedt fra Dyre gård i Rygge.

14. oktober 2016

Smak av Ås

Bondens marked har siden opprettelsen i 2003 blitt et ettertraktet varemerke som signaliserer kvalitet og garanterer bruk av lokale og sporbare råvarer i foredlede produkter som har et håndverksmessig og småskala preg og som selges til forbruker av produsenten selv. Nå kommer Bondens marked for første gang til Ås.

– Det er alltid spennende med nye steder, sier Hans Olav Bjerketvedt fra Dyre gård. – Det kan bli en stor suksess fra første stund, men det er heller ikke uvanlig at det tar tid å etablere seg på steder Bondens marked ikke har vært tidligere, sier han.

Gårdspresseri Dyre gård har siden 2008 bygd opp økologisk epleproduksjon til konsum og til eplejuice. Et eget gårdspresseri ble etablert i 2013, der også andre produsenter kan få presset frukt.

– Vi har drevet med korn, potet og grønnsaker på gården, men vi ønsket å gjøre noe nytt, sier Bjerketvedt. – Epleproduksjon var innovativt i vårt distrikt. – Vi har bygget oss opp gradvis og i dag er vi Norges største økologiske eplegård.

Dyre gård var prøveprodusent på Bondens marked først i 2013 og Bjerketvedt råder andre produsenter til å prøve seg på denne arenaen. – Du treffer kunden direkte og får tilbakemelding på produktene der og da. – Det er også nyttig å treffe andre produsenter som du kan utveksle erfaringer med. – Bondens marked er litt som følelsen av torget i gamledager, stedet der folk treffes og deler opplevelser, synes Bjerketvedt.

Viktig tilleggsinntekt Salg gjennom Bondens marked viser seg å være en viktig inntekt for mange. – Mange selger mer under Bondens marked enn som enkeltprodusenter, fordi forbrukeren har et bredt produktspekter å velge mellom og gjerne forbinder Bondens marked med kvalitet, sier Markedsleder for Bondens marked Oslo Mari Hørstad. – Forbrukeren setter pris på å treffe produsentene og få høre om historien bak det enkelte produkt.

Bondens marked består av rundt 300 produsenter fordelt på 12 lokallag og er eid av produsentene selv gjennom samvirkeorganisering. Bondens marked har over 20 markedssteder og de viktigste salgsstedene er Oslo, Bergen og Trondheim. I tillegg har Bondens marked to rekrutteringsmarked på Lillestrøm og Ås i 2016. Her skal terskelen for å prøve seg på Bondens marked være ekstra lav.

Trenger flere produsenter – Vi trenger flere produsenter og vi ønsker å vise at det er stor verdiskapning og arbeidsplasser i småskala matproduksjon, sier Hørstad. – Derfor drar vi blant annet til Ås, der produsentene er. – Vi ønsker også et enda bredere produktspekter. – Flere produkter og flere produsenter gjør det mulig å holde større markeder og marked flere steder, avslutter hun.

Programmet for SmakÅs finner du her.

Tekst: Elin Kollerud

  • Fotograf: Randi Ledaal Gjertsen