Mange på kurs

Plassene ble revet bort da kurset i småskala økologisk grønnsaksdyrking ble lagt ut.

12. april 2019

Mange på kurs

Det finnes store muligheter i den økologiske småskala grønnsaksdyrkingen. Det kommer nå flere metoder som gjør arbeidet effektivt samtidig som etterspørselen på lokale og økologiske grønnsaker øker hele tiden. – Når man velger å sette jorden i fokus for dyrkingen så frigjøres krefter som kan gi en innhøsting man aldri har drømt om tidligere, sier markedshage-gartner Jonas Ringqvist om mulighetene innenfor småskala grønnsaksproduksjon.

Svensk guru Jonas Ringqvist omtales på folkemunne som en markedshageguru. I Skandinavia er den svenske gartneren en av dem som har satset fremst på en markedshagedrift. Ringqvist er forfatter av boken «Odla till försäljning - att försörja sig på småskalig grönsaksproduktion» og driver Bossgården ca. 15 kilometer utenfor Gøteborg. Der har han produsert grønnsaker i 15 år.

Med et mål om å øke norsk økologisk grønnsaksproduksjon og antall grønnsaksprodusenter har en rekke landbruksaktører invitert han til norsk turne for å dele av sin kunnskap. Ringqvist besøkte Aurland, Bergen og Trondheim for å holde kurs i det som kalles «market gardening», løst oversatt til markedshager. Selv sier Ringqvist at det var inspirerende å besøke Norge.

Interesse fra forbrukeren er en del av grunnen til kursene, og Maya Riise fra Bondens marked Bergen sier at forbrukerne som besøker Bondens marked ønsker seg økologiske grønnsaker. Det er prosjektleder for samarbeidsprosjektet Landbrukets Økoløft enig i: «Norske forbrukere ønsker mer norskproduserte, økologiske grønnsaker, så vi håper kursene bidrar til at flere starter med økologisk grønnsaksproduksjon. Vi er opptatt av at økt etterspørsel etter økologiske landbruksvarer som egner seg til å produsere i Norge i størst mulig grad dekkes opp av norsk landbruk»

Markedshage – nytt begrep, smarte metoder Markedshager som metode stammer fra USA og Canada på syttitallet, og begrepet ble etablert gjennom den canadiske markedshagegartneren J.M. Fortier. Gartneren har gjort stor suksess med modellen basert på småskala og regenerende landbruk selv om prinsippene bak både høres naturlige ut, og at mange allerede har brukt lignende metoder lenge. Ringqvist selv fant interessen for denne typen dyrking etter en amerikansk frivillig hadde vært gå gården og fortalte om amerikanske gårder som drev på denne måten. Mange av disse foregangsbøndene kommer fra USA, hvor mange forbrukere lenge har ønsket seg økologiske grønnsaker direkte fra bonden.

Ringqvist mener tre prinsipper forener markedshage-gartnerene. Det første er at man dyrker en stor bredde av grønnsaker, kanskje 40-50 forskjellige sorter, med korte kjeder mellom produsent og kunde. I tillegg er det viktig med fokus på aktiv og levende jord, og til sist at man dyrker etter effektive metoder for rimelig lønnsomhet. Ringqvist og kona livnærer seg begge på deres syv mål, og har råd til ekstra hjelp om sommeren og helgefri. For å kunne oppnå så mye inntekt på lite areal er det viktig for en småskala produsent å være bevisst på de forskjellige salgskanalene som kan brukes, og metoder for effektivt arbeid. «Hver bonde, gård og jord er unike, men prinsippene kan brukes i småskala grønnsaksproduksjon overalt», sier Jonas Ringqvist.

Grønnsaker fra Lesja Markedshager er i vinden i Norge. Hos Avdem Gardsgrønt i Lesja er Sofia Marie Bang Elm (bildet) godt i gang. Øverst i Gudbrandsdalen startet hun opp i 2017, som en av de aller første i Norge. Innlandsklima, 600 meter over havet og kronisk frostfare gjør ikke Lesja til det mest selvsagte stedet for en grønnsaksgründer. Etter to år som elev på Sogn Jord- og Hagebruksskule og ett år med planlegging og opparbeiding av midler tok hun likevel steget. Hun fikk disponere et par dekar fra kjærestens familie, meldte seg opp til Fortiers nettkurs og sådde frøene til nok en suksesshistorie.

– Jeg var interessert i hvilke realistiske alternativer det fantes til det store, traktordrevne landbruket. Jeg brenner for bærekraftig matproduksjon og synes det var spennende å finne ut av hvor stort én person kan drive, kun ved hjelp av håndredskaper. Markedshage-tilnærmingen lot meg starte opp med en gang uten å ta store lån eller gjøre uoverkommelige investeringer, forteller Sofia.

Og selv der ingen skulle tro at noko kunne gro fikk hun avlinger nok til å tilbakebetale alt innen det første året. Ett år senere var omsetningen doblet til netto 250.000 kroner på 2,5 dekar. Den raske suksessen attribuerer hun til kundekretsen sin. – Jeg befinner meg i et lokalmiljø med interesse og etterspørsel etter lokale grønnsaker. På grunn av det utfordrende klimaet har vi heller ingen særlig konkurranse og kan distribuere over et relativt stort geografisk område, sier hun.

Lav terskel Flere vil lære mer om småskala grønnsaksproduksjon, starte opp eller utvide egen produksjon, og å nærme seg prinsippene Jonas er opptatt av. At mange ser muligheter med denne metoden er lett å forstå; Markedshager krever lite areal, færre innsatsmidler i form av større maskiner og investeringer, og mange driver etter prinsipper som kan kalles andelslandbruk, nemlig at kunden betaler for en andel i forkant av sesongen og dermed deler risikoen med kunden. Med andre ord er det både lav terskel for å starte opp og trygge rammer. Det gir muligheter for bonden!

Positive holdninger lokalt Kursene og Ringqvist ble godt mottatt, og flere ønsker å se flere bønder som driver som han. I Trondheim har nye markedshage-bønder en engasjert landbruksdirektør med på laget. Det er nemlig et ønske om at flere starter med dyrking av grønnsaker i Trøndelag. «Det er positivt at det er mange som ønsker å lære mer om dette», sier landbruksdirektør Tore Bjørkli hos Fylkesmannen i Trøndelag.

I Bergen deltok byens nye bybonde, Ida Kleppe. Hun ble nylig ansatt av Bondelaget og Bærekraftige liv-prosjektet som har startet en rekke prosjekter på Landås og Lystgården. Bybonden skal jobbe for å fremme bærekraftig dyrking i regionen. Hun skal bidra til å inspirere og dyktiggjøre vanlige innbyggere og institusjoner til å dyrke mer av sin egen mat i liten skala i by og bynære områder. «Jeg håper flere av kursdeltakerne tar med seg kunnskapen hjem og tilbake til jorda, så får vi flere grønnsaksprodusenter i området!» Sier Kleppe

Til sammen deltok over 70 deltakere på kurset med et mål om å lære mer om økologisk småskala grønnsaksproduksjon. De fikk både ny kunnskap og inspirasjon, - direkte fra en bonde som lever av å dyrke grønnsaker på 7 mål jord og å selge direkte til forbrukere.

Mon tro om ikke flere forbrukere i Norge vil få mulighet til å kjøpe et mangfold av lokalproduserte økologiske grønnsaker i tiden fremover?

Sagt om kurset fra deltakere – Veldig bra med et markedsretta kurs slik at man får vite mer om hvordan man får solgt grønnsakene direkte til kundene. Jonas har masse kunnskap og jeg har lært mye nytt i dag, sier Olav Dugstad som er melk- og grønnsaksprodusent på Voss.

– Spennende kurs med kombinasjonen av marked, jord, sorter og effektivitet, intensiv dyrking med høyt mangfold og effektive arbeidsmetoder. Totalpakka gir bedre jord og kvalitetsprodukter! Inspirerende kurs, sier Renate Lunde, gründer av Vossabia.

– Grønnsaksdyrking med masse mangfold – både i og over jorda, er et tema som interesserer både meg og mange andre av elevene her på skolen for tida, så besøket til Jonas Ringqvist var midt i blinken! Vi lærer om tema i undervisningen, men det er flott å høre og lære fra en som selv har drevet med dette noen år og gjort seg spennende erfaringer. Spesielt inspirerende var hans fokus på at det går an å få mye ut av et lite areal, at det faktisk er mulig å leve av et småbruk med en slik produksjon og samtidig ha et liv ved siden av det å være bonde. Om jeg får sjansen til å bli bonde en dag vil jeg absolutt ha hans erfaringer i mente, sier Elin Rømo, student ved Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland. (Foto i relatert materiale. Foto: Joachim Sollerman)

– Vi synes kurset var inspirerende. Vi har stor tro på at det er nødvendig å finne gode modeller for markedsføring og salg, og det er godt med eksempler som viser at det er mulig å produsere store mengder mat på relativt lite areal. Det er veldig inspirerende å se at det er mulig å tjene penger på småskala produksjon av kvalitetsmat, sier Sissel Thorsen og mannen hennes, som ønsker å jobbe videre med modellen på sin gård utenfor Trondheim. (Foto i relatert materiale. Foto: Anne Berit Flo)

Kurset ble arrangert av flere aktører som vil ha mer økologisk småskala grønnsaksproduksjon: Bondens marked, landbrukets Økoløft, Økologisk Norge og Norsk- Bonde og Småbrukarlag.