Kundene verdsetter kvalitet, opplevelse og nærhet

Fem studenter fra Universitetet i Oslo har i vår skrevet oppgave om Bondens marked. De konkluderer med at kundene er opptatt av kvalitet, opplevelse og møtet med bøndene som har produsert maten.

16. juni 2017

Kundene verdsetter kvalitet, opplevelse og nærhet

Studentene tar bachelorgrad i kultur og kommunikasjon, og de fleste av dem har gjort intervjuer med kunder på markedene i Bergen og Oslo. De har funnet ut at kundene på Bondens Marked ser på markedet som et alternativ til vanlige butikker og industrialiserte varer.

-Noen er mest opptatt av produktene og produsentene, og ser på markedet som en plass hvor de kan møte nye produsenter og nye produkter, sier Hege Reime. -De er også opptatt av å støtte produsentene og det viktige arbeidet de gjør, og at pengene de betaler går direkte til produsentene, fortsetter Hege. -Nysgjerrighet og lyst til å prøve noe nytt er viktig for mange matglade kunder. En kunde fortalte at hun likte å utfordre seg selv med å smake noe nytt hver gang, sier Karine Støvne Berg.

-Andre kunder er mest opptatt av selve markedet og den opplevelsen markedet gir, forteller Alice Skuggen. Hun studerte hvordan produsentene presenterte seg sjølv på egne nettsider, og hvordan de knytter verdier som tradisjon og kvalitet til produktene sine. Hun noterte seg at de store industrielle aktørene aldri nevnes konkret, men det skapes et skille mot dem likevel. Nettopp det vektlegges også av kundene: «...Maten er ikke masseprodusert, det er noen som virkelig har stått der og brydd seg om hva de lager, ikke bare sendt det gjennom en maskin på en fabrikk….» (sitat kunde).

Studentene fant ut at en viktig kundegruppe er de som vektlegger kvalitet i form av ren mat, god dyrevelferd og etikk. -Dagens forbruker må konstruerer deler av sin identitet gjennom valg av symboler, kategorier og produkter, og må i visse tilfeller ta stilling til moralske og politiske spørsmål under handelturen, oppsummerer Jarle Øyasæter. Han intervjuet kunder som så på seg selv som etiske forbrukere. Nærhet var generelt et viktig stikkord for mange av kundene. -Det å kunne snakke med produsenter om hvordan spekeskinka er produsert og hvordan grisene lever på gården er viktig, sier Julie Hval. Også den personlige servicen ble framhevet. Studentene opplevde at kunder og produsenter som jevnlig møtes på markedene utviklet en relasjon hvor begge gir og tar informasjon og hvor det oppstår tillit.

«….Å snakke med produsenten og få vite alt om hva produktet inneholder og hvordan det er produsert, gjør at det oppleves som renere og tryggere….» (sitat fra kunde).

En kunde som ble intervjuet fortalte at han ønsket å gjenoppleve barndommens matminner og smak av lokale tradisjonsprodukter. -Kundene opplever det som nært og kjært fordi de møter produsenten ansikt til ansikt, sier Julie Hval. I tillegg er nærhet forbundet med ferskhet fordi maten har reist kortere og den er nær fordi den er håndverksmessig produsert og dermed en del av en norsk mattradisjon. Hun forteller at kundene uttalte stor støtte til norsk matproduksjon og norske bønder.

–Det er spennende å få vite mer om hva kundene tenker om oss, sier Randi Ledaal Gjertsen, daglig leder i Bondens marked Norge. Hun har først og fremst fått bekreftet erfaringene som produsentene har hatt, og takket studentene for deres engasjement og innsats.

-Takk til kundene som stilte opp, sier studentene som nå tar ferie fra universitetet.

Disse studentene skrev oppgave om Bondens marked: Alice Skuggen: Fortellinga om den norske bonden – narrativ og myter. Karine Støvne Berg: Smaken for lokalmat – en analyse av mat og distinksjoner. Hege Reime: Heller lokalmat enn biff frå Nigeria. Jarle Øyasæter: En etisk forbrukers beretning. Julie Hval: Lokalmat på menyen