Korona-markeder

Etter en periode med avlyste markeder, er vi i gang med korona-tilpassede markeder i noen deler av landet. Følg med på ditt lokale markeds Facebook-side.

4. mai 2020

Korona-markeder

-Vi er glade for å være i gang igjen og kunne treffe kundene våre, og vi følger selvsagt smittevernrådene, sier Randi Ledaal Gjertsen, daglig leder i Bondens marked Norge. Hun forteller om lokallag som har jobbet godt med å finne praktiske løsninger som ivaretar smittevernrådene og kommuneoverleger som er fornøyde med tiltakene.

-Vi vil selvsagt følge smittevernrådene og sørger for at det er avstand mellom teltene og god plass til at kundene kan holde avstand. På Hamar har de f.eks. rigget et telt som inngangsportal, hvor alle kundene får håndsprit. Sperrebånd brukes ved behov og det er vakter som sørger for at det fungerer bra. Noen steder i landet har vi byttet markedsplass for å kunne få nok rom rundt hvert telt og god avstand mellom kundene, forteller Gjertsen.

-Vi er i dialog med smittevernmyndighetene med tanke på smaksprøver og håndmat, og regner med å finne gode løsninger på det i løpet av kort tid, sier Gjertsen.

For småskala lokalmatprodusenter er det, som for så mange andre, krevende tider. Det betyr derfor mye for produsentene å være i gang igjen med markedene.