Økonomikurs kommer

Mange lokalmatprodusenter er hardt rammet av koronasituasjonen og derfor tilbyr vi økonomikurs skreddersydd for dere!

20. september 2020

Økonomikurs kommer

Bondens marked har sammen med Kompetansenettverket Vestland og Sogn Jord- og Hagebruksskole fått innvilget prosjektstøtte fra Landbruksdirektoratet. Vi skal teste ut en pilot på produsenter som deltar på Bondens marked, som så kan tas videre til andre målgrupper. Målet er å øke den økonomiske bærekraften til bedrifter som selger småskala lokalmat gjennom å øke den praktiske og teoretiske økonomikunnskapen. Det er behov for å styrke bedriftenes kompetanse innen bedriftsøkonomi for å gjøre dem mindre sårbare for markedssvingninger. Det vil bli gjennomført digitale kurs innen ulike former for budsjettering, risikominimering, kalkyler, LEAN-tankegang og oppfølging underveis i et regnskapsår. Tidspunkt og tema blir formidlet via facebook-gruppen for BM-produsenter. Kom gjerne med spørsmål i forkant eller ønsker om temaer.