Kan det endelig bli lokale grønnsaker i Bergen?

Kundene på Bondens marked i Bergen og byens restauranter har ønsket seg lokale grønnsaker i mange år. Nå er 32 bønder med på kurs i småskala grønnsaksdyrking.

5. desember 2019

Kan det endelig bli lokale grønnsaker i Bergen?

Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Hordaland fylkeskommune og er i regi av Bondens marked, Norsk landbruksrådgiving (Økologisk), Bybonden i Bergen (Stadsbrukprosjektet), Fylkesmannen i Vestland og Landbrukets Økoløft/ Økologisk Norge.

-Vi synes det er for ille at landets nest største by, som til og med er en UNESCO gastronomiby, så å si ikke har lokal produksjon av grønnsaker til byens innbyggere, sier prosjektleder Maya Riise. I fjor arrangerte Bondens marked, Landbrukets Økoløft, Småbrukarlaget og BM tre dagskurs med en svensk pioner som har vist at det er mulig å tjene penger på småskala grønnsaksdyrking. Kursene ble fulltegnet på to dager.

-Responsen har vært kjempegod! Det kom 35 personer på informasjonsmøte i Jølster og 60 på møtet i Bergen, forteller Riise. Nå har hun sammen med prosjektgruppen plukket ut 32 bønder til deltakelse i prosjektet.

I mindre skala og med bruk av erfaringer fra å drive markedshager i Norge og utlandet, mener Bondens marked at det vil være realistisk å etablere en lønnsom produksjon av grønnsaker til bynære strøk i det nye Vestland fylke. Målet er å etablere markedshager, i størrelse 3-7 dekar i Vestland fylke, med levering til Bondens marked i Bergen, REKO-ring eller til abonnementsordninger og andelslandbruk. Tilsammen så burde det bety 50 nye dekar med grønnsaksproduksjon i Vestland fylke på friland/i tunnel.

-Naturgitte forhold, med tradisjonelt nedbørrik vekstsesong og mye brunsnegler, gjør at få bønder har satsa på grønnsaksproduksjon på friland i ytre strøk på Vestlandet. I et klimaperspektiv bør mer av grønnsaksproduksjonen skje lokalt. En større del av arealene hvor det kan dyrkes matvekster bør i framtida brukes til grønnsaksproduksjon for lokalt salg. I dag er det 2,4-2,6% av arealene i det nye Vestland fylke som kan brukes til matproduksjon, og dette potensialet er det rom for å utnytte bedre enn i dag. Å aktivisere god dyrkamark vil også bidra til et mer aktivt jordbruk og dermed vanskeligere å bygge ned jordbruk i bynære strøk, sier Riise.

Historisk og internasjonalt er markedshagekonseptet velutviklet og det drives besøksgårder, internettkurs og det har blitt gitt ut flere bøker om markedshager internasjonalt. Markedshagemodellen jobber for innovasjon innenfor småskala grønnsaksproduksjon med mål om et mer kostnadseffektiv drift med høy kvalitet i alle ledd. Lean-prinsippet er veiledende for hvordan man på en overkommelig og effektiv måte kan dyrke fra 20-50 ulike kulturer gjennom en vekstsesong.