Hederspris til Bondens marked

Hedersprisen i Det Norske Måltid ble nylig tildelt Bondens marked for innsatsen som pådriver for norsk, mangfoldig og bærekraftig matproduksjon.

14. januar 2019

Hederspris til Bondens marked

-Denne prisen er en anerkjennelse av den jobben som våre 400 bønder og matprodusenter har gjort gjennom 15 år, sier daglig leder Randi Ledaal Gjertsen i Bondens marked Norge. -Det å arrangere markeder i vær og vind med flotte produkter kommer ikke av seg selv, det involverer mange mennesker, mange dugnadstimer og mange tunge løft. Bondens marked er et stort lagarbeid, forteller Gjertsen. Hun er glad for at også kundene setter pris på de 300 markedene som arrangeres fra Troms i nord til Agder i sør. –Kundene våre forteller at de liker å møte bonden og de som har produsert maten ansikt til ansikt. Det gir en annen handleopplevelse og mye mer informasjon om hvordan maten har blitt til, sier Gjertsen.

Gjertsen benytter også anledningen til å sende en takk til juryen, samt til samarbeidspartnerne Landkreditt Bank, Innovasjon Norge, Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet.

Juryens uttalelse 2018 var året da den norske «osterevolusjonen» ble mye omtalt, og årets hedersprisvinner har sin del av æren for at nordmenn har fått opp øynene for ost fra eget land. Vinnerens innsats har derimot ikke vært begrenset til ostesegmentet, og vinneren har således, på generelt grunnlag, vært en viktig drivkraft for økningen av i småskala- og lokalmat i Norge de siste 15 årene.

Vinneren legger til rette for spennende møter mellom produsenter og forbrukere, som har gitt store ringvirkninger i form av økt interesse, kunnskap, produksjon og innovasjon innen norsk mat.

Årets vinner av Det Norske Måltids Hederspris har på utrettelig vis arbeidet for å fremme tilgangen og kvaliteten til norsk mat i hele landet, og resultatet kan både produsenter og forbrukere glede seg over.

Juryen bestod av Einar Risvik (Nofima), Wenche Andersen (kokk og programleder), Jørn Lie (kokk og restauratør), Hege Ramseng (Bryggeriforeningen), Arne Brimi (kokk og restauratør), Renate Larsen (Sjømatrådet) og Cesilie Aurbakken (Norges Bygdekvinnelag).

Det Norske Måltid Det Norske Måltid er en pådriver for norsk, mangfoldig og bærekraftig mat- og drikkeproduksjon. De ønsker å bidra til at nye produkter og råvarer får mulighet til vekst, slik at flere forbrukere blir bevisst norsk matkvalitet og mangfold. Hvert år arrangerer de en kåring av landets beste produkter, en kåring som bidrar til å løfte produsentene og produktenes kvalitet.