Egenrevisjonen i gang

Bondens marked er et felles varemerke som har stor verdi for oss, og derfor er det viktig at vi holde det vi lover kundene våre. Derfor har vi en revisjonsordning for å sikre kvaliteten.

25. mars 2019

Egenrevisjonen i gang

Alle produsenter og prøveprodusenter som selger på Bondens marked skal hvert år gjennomføre en egenrevisjon via web. Noen får også besøk på gården og i produksjonslokalene.

Målet med kvalitetssikringsarbeidet: -Økt bevissthet om hvor viktig det er at alle følger hovedkriteriene om sporbarhet, håndverksmessig produksjon og at produsenten selv selger på markedene. -Mulighet til å oppdage avvik og sanksjonere på en ryddig måte om det er behov. -Sikre at vi holder det vi lover kundene.