Bondens marked vinner pris i Oslo

Bondens marked Oslo har gjennom 15 år bidratt til matmangfold og -opplevelser for Oslos befolkning. I dag blir Bondens marked hedret med Bedriftsutviklingsprisen i landbruket.

7. november 2019

Bondens marked vinner pris i Oslo

Markedene har skapt en møteplass mellom forbruker og bonde med mat og matkultur i sentrum.

  • Bedriftsutviklingsprisen i landbruket skal løfte frem og synliggjøre noe av den spennende utviklingen vi ser i norsk landbruk i dag. Bondens marked har i en årrekke vært en spennende arena for lokalmat, en solid formidler av landbruket og en inspirerende møteplass for forbrukerne. Jeg ønsker å gratulere Bondens marked Oslo med prisen i dag, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

En viktig brobygger -Bondens marked i Oslo har virkelig lykkes i å få opp en betydelig aktivitet i hovedstadsregionen og tilgjengeliggjøre bøndenes produkter i storbyen. Den gode driften har gitt en robust økonomi som gir grunnlag for videre vekst og satsing. Det kommer både bøndene og byfolket til gode, sier Kristin Willoch Haugen, regionsdirektør Innovasjon Norge Buskerud om vinneren.

  • Vi er veldig stolte over å motta Bedriftsutviklingsprisen i landbruket, og setter stor pris på anerkjennelsen av arbeidet vi gjør for å skape en god møteplass mellom bønder og forbrukere. På Bondens marked kan du spørre bonden hvordan osten er ystet og hvor dyrene har beitet. Dette møtet gir en unik opplevelse for både forbruker og bonde, og mulighet til dialog om norsk matproduksjon, bærekraft, matkultur og smak, sier Anne Karin Bøhn, styreleder i Bondens marked Oslo.

  • Siden oppstarten av Bondens marked i hovedstaden i 2003 har interessen økt hvert år. Med over 50 markedsdager i året i Oslo og omegn, er vi en bidragsyter til et levende bymiljø. Vi vil gjerne takke våre gode kunder og samarbeidspartnere som bidrar til denne utviklingen, og vi gleder oss til veien videre, sier Bøhn videre.

Utstillingsvindu for norsk landbruk Bondens marked er en uavhengig salgskanal og et lavterskeltilbud til lokalmatprodusenter, både etablerte og nyetablerte. Her kan matprodusenter teste ut produkter i møte med kundene. . Bondens marked fungerer også som et viktig utstillingsvindu og en døråpner for lokalmat til restauranter og andre salgskanaler.

Bondens marked stiller strenge krav til matprodusentene. Råvarene skal være lokale og sporbare, foredlingen skal være preget av håndverk og matprodusenten skal selv stå for salget. Forbrukeren får gjennom dette en unik vare hvor opprinnelse, kvalitet og smak står i sentrum. Kjøttet er fra egne dyr eller dyr i lokalmiljøet, bærene er høstet selv og brødene er bakt i egen ovn. Bærekraft og lokalprodusert mat er viktig for Bondens marked.

Bondens marked Oslo er en viktig omdømmebygger for landbruk og lokalmat på en strålende måte. De har et stort potensial og skaper i tillegg stolthet og sysselsetting langt utenfor byens grenser, avslutter Willoch Haugen.

Fakta om bedriftsutviklingsprisen i landbruket • Innovasjon Norge deler hvert år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.   • Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.   • Det kåres en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner.   • De fylkesvise vinnerne deltar så i den nasjonale konkurransen om 250 000 kroner.   • Den nasjonale prisen vil bli delt ut under Internationale Grüne Woche i Berlin i januar 2020. 

Kontaktperson hos vinneren: Line Uldal Mobil: 980 16 489
e-post: oslo@bondensmarked.no

Kontaktperson i Innovasjon Norge: Ingeborg Knutsdatter Gresaker mobil: 992 93 639 e-post: inkne@innovasjonnorge.no