Bondens butikk avvikles

-Prøveprosjektet med Bondens butikk i Mathallen har ikke gitt de økonomiske resultatene vi håpet på, sier styreleder Ole Jakob Ingeborgrud. Butikken blir derfor avviklet og har siste åpningsdag 23. desember.

23. desember 2016

Bondens butikk avvikles

Bondens butikk Oslo SA (BB) ble etablert i 2013 som et 3-åring prøveprosjekt, og åpnet dørene 1. november samme år. Målet var å teste ut om et butikk-konsept kunne bli økonomisk bærekraftig.

Bondens butikk eies av 23 produsenter som alle er aktive medlemmer på Bondens marked i sin region. Konseptet og varemerket eies av Bondens marked Norge.

-Målet med prøveprosjektet var å teste ut et produsenteid supplement til markedene våre, der overskuddet går tilbake til produsentene, sier Ingeborgrud. Han forteller at de ønsket å drive det som en profilbutikk som økte kjennskapen til og interessen for Bondens marked hos nye kunder og derigjennom øke det totale salget på Bondens marked. De ønsket også å styrke kundelojaliteten gjennom økt synlighet og tilgjengelighet.

-Vi har ikke lykkes med å tjene penger, så til tross for at vi har lykkes med de andre målene avvikles butikken nå som prøveperioden er over, sier styreleder Ole-Jakob Ingeborgrud.

Konsepteier Bondens marked mener det har vært et lærerikt prøveprosjekt. - Vi har høstet erfaringer gjennom Bondens butikk som vi tar med oss i det viktige arbeidet for å styrke småskala matprodusenters mulighet til å drive egen foredling og salg, sier Randi Ledaal Gjerten, daglig leder i Bondens marked Norge. Hun framhever at Bondens marked er et unikt konsept for å fremme lokalmatproduksjon i Norge.

Kontaktpersoner: Ole Jakob Ingeborgrud, styreleder i Bondens butikk, mob: 917 92 434. Randi Ledaal Gjertsen, daglig leder i Bondens marked Norge, mob: 911 93 602.