Spis og bevar!

Hvordan kan vi ta vare på den utrydningstruede kurasen Østlandsk rødkolle? Spis og bevar, tenkte en gruppe bønder i Østfold og Akerhus. De dannet Guldkolla SA og selger det økologiske kjøttet fra gressfôrede dyr direkte til kunder.

Spis og bevar!

Kuene går ute hele året og de spiser bare gress. Og det er det mange kunder som setter pris på, for salget går bra på Bondens marked i Moss og Oslo, og ellers i lokalmiljøet. De fleste gårdene som deltar i samarbeidet ligger i Østfold og Akershus.

I sommer er 25 av dyra til Guldkolla SA på øybeite i Oslofjorden. Resultatet av beitinga er at det biologiske mangfoldet og kulturlandskapet opprettholdes, og kuene omdanner gresset til kjøtt. Som navnet tilsier er kurasen rødfarget og kollet, dvs. at den ikke får horn. Noen dyr har innslag av hvitt på hodet. Den skal være sterkt bygget uten å virke tung, samtidig som den er middels stor. Rasen har små klauver som gjør at den kan ta seg lett fram i terrenget.

Østlandsk Rødkolle kan spores tilbake til 1700-tallet, og var den dominerende melkerasen på Østlandet fram til 60-tallet. I 1982 var det bare 10 mordyr av rasen igjen i Norge. I dag finnes det drøyt 250 mordyr og rasen er fortsatt kritisk truet. Rødkolla er opprinnelig en melkeku og kalvene som går sammen med mora i 6-8 måneder får derfor veldig mye melk. I tillegg fores dyra på egenprodusert gras og beite. Det er godt dokumentert at kjøtt fra dyr som kun har spist gras/grovfôr får høyere innhold av omega3 enn kjøtt produsert med bruk av kraftfôr, og det er derfor et svært sunt kjøtt. Dyra er ikke avlet for rask vekst, og kjøttet blir derfor mer finfibret og marmorert og er svært mørt med mye smak.

Oppskrifter og mer informasjon finner du på nettsiden til Guldkolla.