Sett arktisk kje på menyen!

Hva med marinert kjelår til middag? -Geit og kje har en sentral plass i det nordnorske landbruket, og det er moro å gjøre dette delikate kjøttet mer tilgjengelig for forbrukerne, sier Atle Aronsen i Arktisk kje SA.

Sett arktisk kje på menyen!

Arktisk kje er et samarbeid mellom 34 stolte geitebønder. Bøndene ville skape noe av en ubenyttet ressurs og tilby et bærekraftig produkt. –Geiter er flinke til å pleie kulturlandskapet, og gjennom beitingen får vi utnyttet grasressursene på en god måte, forteller Aronsen. Resultatet finner du i form av fine stykningsdeler av kjekjøtt, som blant annet selges på Bondens marked i Tromsø. –Her har vi både pinnekjøtt, tørka kjelår, saltkjøtt og sous vide lår. Alle produktene har fått god respons, sier Aronsen. Arktisk kje SA er et resultat av et prosjekt som har pågått i flere år. Målet var å få til et kvalitetsprodukt hvor alle leddene i verdikjeden samarbeider på en ny måte og samtidig får lønnsomhet i produksjonen. -I januar skal vi til Berlin for å representere Nord-Norge under Grüne Woche. At vi er valgt ut til å delta der er en anerkjennelse av arbeidet som er lagt ned hittil, sier Aronsen fornøyd. De 34 bøndene tar seg av geiter og kje, og etter slakting hos Nortura står Mydland for foredlingen. Bøndene selger så produktene under felles varemerke. De selger produktene til restauranter, dagligvarebutikker og direkte til kunder på markeder og festivaler. På Bondens marked møter du også Strømmen gård. Ved siden av å samarbeide om salg av kjøtt gjennom Arktisk kje, selger de ost laget av upasteurisert geitemelk, skinn og såpe laget av geitemelk på Bondens marked i Tromsø.