Fars supersolbær

Tradisjonelt var det kvinnene som stod bak bærplukking, safting og sylting. På Alhaug gård i Hedmark er det derimot far som regjerer over de to tusen økologiske solbærbuskene, og ut fra det kom produktnavnet «Fars solbærsaft».

Fars supersolbær

Du møter ham på Bondens marked, hvor han serverer smaksprøver på den mørke drikken.

- Slik jeg ser det skal økologisk dyrking legges opp slik at du stryker jorda med hårene, sier Helge. Han forteller om viktigheten av å velge vekster som egner seg ut fra stedet du skal dyrke på, og at han kom fram til at solbær var riktig for gården deres. -Solbærbusker er robuste, og med riktig planting og stell klarer de seg uten bruk av kjemikalier eller kunstgjødsel. I tillegg viste det seg at Alhaug gård egner seg for solbærdyrking. Alt passer når det gjelder jord, kalknivå, drenering, lysforhold og klima, forteller Helge.

Lang prosess
Solbæråkrene på Alhaug er resultat av mange års planlegging og arbeid. Fra 2002 til 2004 var arealet i karens for å føre jorda over i økologisk hevd. Grasproduksjon og årlig nedpløying av storfe, gris og hønsemøkk førte til stadig rikere jordsmonn. I 2004 satte de stiklinger som etter to års stell utviklet seg til unge busker som de plantet ut på åkrene i et nøyaktig forband på 1.5 x 3 meter. Solbærbonden Helge tenkte langsiktig, og visste at seinere stell er mye lettere å utføre med en gjennomtenkt utsetting.

Søte og store bær
- Høsten 2007 opplevde vi vår første innhøsting. Det var kjempemessig! Søte, store bær på lange klaser, og selv garvede fagfolk sa at de ikke hadde sett maken. Det er veldig morsomt å møte kundene med slike bær, forteller Helge. Han konstaterer at sortsforslagene til Bioforsk slo til. –Sorten Ben tron er fantastisk, og valget av denne som hovedsort er av stor betydning for det gode resultatet, sier Helge. Dyrkingsregimet gjør også sitt. Den store avstanden mellom buskene er viktig i seg selv, den sikrer at hver busk får nok lys og luft. Slåing av gras og luking er også mulig når hver busk har god plass, og legging av gras i radene sikrer kontinuerlig gjødsling.

- Denne grønngjødslingen gjør kunstgjødsel overflødig og fører til redusert fordamping, dempet ugrasvekst og det gir gode forhold for mikrofaunaen. Meitemark og andre jordboende smådyr trives godt under grasteppet og fører til jordforbedring. Dette vet solbærbuskene å nyte godt av, forteller solbærbonden entusiastisk.

Helsebringende
Hver vår, når snøen nesten er borte, beskjæres alle busken. Ødelagte greiner etter vinteren fjernes, og busken tynnes slik at fornying sikres. –Beskjæringen er et godt stykke gartnerarbeid, men meget viktig for å sikre god bærkvalitet, opplyser Helge. For ham var det et enkelt valg å satse på kvalitet framfor volum.

- Også gjør det godt å vite at jeg dyrker noe som er helsebringende, sier Helge. For solbær inneholder store mengder vitamin C, langt over andre dyrkede hagebær, og er fulle av antioksidanter og mineraler. Helge forteller at solbær er det rikeste matbæret av våre hagebær.

- Det tenker jeg på når gras og ugras ustanselig skal slås og lukes, smiler solbærbonden Helge.

Se film fra solbærproduksjonen på Alhaug gård: