Elses grønnsakssmykker

Else Korsvold jobbet med mote i Paris. Nå er hun økologisk bonde på Hvaler og ser på grønnsakene sine som smykker.

Elses grønnsakssmykker

Korsvold Gård er et økologisk småbruk på Kirkeøy i Hvaler kommune.Der produserer Else Korsvold og familien et stort utvalg økologiske grønnsaker.

-Vi produserer etter kjøkkenhageprinsippet.Frøene vi bruker er av de gamle åpenpolinerte sortene, ikke hybrider. Etter min mening smaker disse bedre og plantene er mer motstandsdyktige, forteller Else.

Spælsau og høner Av dyr holder de gammelnorsk spælsau som beiter på holmer og strandbeiter i nærmiljøet, blant annet på Tisler i Ytre Hvaler Nasjonalpark.

-Sauene pleier kulturlandskapet samtidig som de får en fantastisk smak på kjøttet av det de spiser, sier Else. Dyrene blir slaktet hjemme på gården med Mobilslakt. I tillegg har de en liten eggproduksjon av forskjellige hønseraser.

Produktene fra Korsvold gård finner du i eget utsalg på Skjærhalden torg om sommeren, og på Bondens Marked Oslo om høsten. I tillegg leverer de til noen utvalgte restauranter og spesialforretninger.

Se film fra Korsvold gård