Allsidig biodynamisk drift

På Ommang gård har driften gått fra ensidig kornproduksjon til allsidig biodynamisk drift. I dag yrer det av liv på gården i Løten!

Allsidig biodynamisk drift

Ommang Søndre ligger i Løten på Hedmarken og er drevet av Bente og Gertjan. Da de tok over gården etter Bentes onkel i 1994 hadde den ensidig kornproduksjon. I dag har gården et allsidig biologisk-dynamisk landbruk med eng- og kornproduksjon, grønnsaker og potet, og husdyrhold bestående av kuer, geiter, gris, høner og noen ender. Dyra beiter på eng, i hamning og på setervoller 700 meter over havet, oppe i Løten-allmenning. Drevet gårdsareal er i alt ca. 400 da.

Både Bente og Gertjan, som opprinnelig er fra Holland, har landbruksutdannelse. De har jobbet i landbruket hele livet. Bente er født på Ommang Søndre så overtakelse av gården var naturlig for de begge.

Bente og Gertjan har alltid flere unge hjelpere som lever og jobber på gården. Sammen produserer de korn og mel, kjøtt, honning, grønnsaker og urter melk og oster. All geitemelk og en del av kumelken foredles til hvit og brun ost.

  • Ostene ystes tidlig om morgenen i det gamle bryggerhuset på tunet tre dager i uken. Melken pasteuriseres ikke før ysting. Koking av brunost skjer med vedfyring, noe som gir en ost med mye smak. En del av korndyrkingen er korn til matmel. Slakt og foredling av kjøtt foregår ved Brovoll i Stange.

  • Vi selger kjekjøtt, kalvekjøtt og spekemat av geit, samt kje- og geiteskinn. Vi håper tillegg å få nye bikuber på plass neste år og at vi igjen kan tilby honning. Bente og Gertjan har vært med i Bondens marked fra starten, og selger i tillegg produktene sine gjennom gårdsbutikk, andre markeder og Reko-ringen. I tillegg har Ommang Søndre blitt et andelslandbruk.

  • I 2008 startet vi andelslandbruk ved gården. Vi ønsker fortsatt nye andelshavere velkommen.

  • Fotograf: Mats Olsen