Ostegården

Gården har tolv melkekyr pluss ungdyr. Gården ligger idyllisk til ved Fanafjorden. Vi yster av ca. 2000 liter i uken i tillegg til 200 l yoghurt. Vi har 3,5 årsverk på gården. Vi driver også med produksjon av smågnagerhøy, som selges i dyrebutikkene i Bergen.