Kvåle - Din Gard

Kvåle er ein tradisjonell husdyr- og gjestegard. Sauehalder er viktig for oss, men vi har også nokre høner, griser, kaniner og andre smådyr. Store kulturbeiter med steinggjerder, rydningsrøyser og åpne sletter omkransar tunet og jordene. Sauene er blandingsrase av kvit norsk, villsau og spæl. Sauene beiter rundt tunet både på Kvåle, Køsi og på Halvorsbøle . Vi har også med økologisk microgrønt, dvs. spirer.