Kristian J Røyslands Hagebruk

Jeg er opptatt av biologien og det økologiske smaspillet, og det positive bidraget birøkten gir til naturen og hager i form av frukt og bær og menneskelig velferd. Jeg er også opptatt av dronningavl og at biene i størst mulig grad skal være selvhjulpne, sunne, greie å jobbe med og tilpasset klima og naturmiljø.
Kontakt oss
Adresse
Kroerveien 7
1435 Ås