Flemsetra Honning

Carsten har over 10 års erfaring som birøkter, og er dronningavler i tillegg til honningprodusent. Han produserer både sommerhonning og lynghonning på Nordmøre.