Aschjem Gård

Aschjem Gård ligger på Holstad i Ås kommune, Akershus. Gården drives økologisk og har i dag en besetning av det truede storferasen østlandsk rødkolle. Østlandsk rødkolle er en bevaringsverdig kurase og var fra gammelt av den mest vanlige kua i vårt område. For få tiår siden var rasen nærmest utdødd, men har i dag økt til ca. 300 mordyr. Østlandsk rødkolle kategoriseres fortsatt som kritisk truet. Opprinnelig ble østlandsk rødkolle brukt som melkeku, men på Aschjem gård lever den som ammeku. Det innebærer at kalvene får gå sammen med mor og drikke all melken i 7 til 10 måneder. Dette gir de en god start på livet. Ellers spiser dyra kun gras, og er såkalt ”grasfed”. De går ute på beite fra tidlig vår til snøen kommer, og nyter godt av graset på kulturbeitet vårt. I vinterhalvåret kommer de til fjøset hvor de får ligge på halmseng, men har samtidig alltid fri tilgang til et uteområde. Rødkollene vokser sakte og kjøttet har mye marmorering, noe som gir god smak. I tillegg har det et høyere innhold av den sunne fettsyren omega3. Vi tror at god livskvalitet for dyrene gir god matkvalitet på produktene. På Aschjem gård driver vi med økologisk såkornproduksjon. På 600 mål med jord dyrker vi havre, spelt, bygg, rug og gras. I tillegg har vi et skole/gård samarbeid, hvor det hver dag kommer elever som får delta i den daglige gårdsdriften. Av andre dyr på gården har vi gammelnorsk spælsau, høner og kanin.
Kontakt oss
Adresse
Holstadveien 103
1434 Ås
Kontaktperson
Knut Halvor Aschjem
Mobil
48231917
Godkjenninger
Debio Økologisk
Produktinfo
Selger stykningsdeler av økologisk gressforet østlandsk rødkolle