Arctic Taste of Norway AS

Arctic Taste of Norway har en tydelig filosofi knyttet til økt satsing på lokal mat både med hensyn på økt lokal verdiskapning, økt fokus på lokale tradisjoner/kvaliteter og økt fokus på kvalitet i matproduksjonen. Arilds Røykalaks er laget etter metode som Arild lærte hos oppsitter ved Levajok Fjellstue i Tana. Dette er et 100 % håndverksprodukt fra A til Å. Arilds røykalaks er laget av laks fra Nordlaks i Vesterålen.