Logo til Slogen Mat
Slogen Mat

Slogen Mat er namnet på vårt gardskjøkken her på Tore-garden som ligg på Engeset i Stranda Kommune. Tore-garden/Slogen Mat ligg 250m over havet og er siste garden før Habostaddalen som er den mest brukte utfartsvegen til Patchellhytta og Slogen. Eigarar og driftarar av garden og Slogen Mat er Astrid og Råger Engeset. Vi har pr. i dag 90 vinterfora sauer av rasen Norsk Kvit Sau og Spelsau. Sommaren 2008 fekk vi våre første Skotske Høglandsfe til garden. Dette er ein rase som trivast best ute i det fri heile året. Dei kjenneteiknast ofte på den rufsete og litt lange pelsen og dei iaugefallande horna. Desse dyra er rolege og vennlege, dei er ôg gode beiteryddarar, nøysomme og altetande. Flokkinstinktet og streng rangordning gjer at flokken utviser tryggleik og ei svært roleg atferd. Høglandsfeet produserer eit svært godt kjøt med viltpreg, men ikkje så utprega som til dømes hjort.
Kontakt oss
Adresse
Engeset
6200 Stranda
Kontaktperson
Råger Engeset
Mobil
48090514
Produktinfo
Speka lammelår og bog, lammerull, pinnekjøtt, kokemør frå eigen buskap, røkt spekemør, røkt laks og ørret.